Category Archives: News & Tips

BRP (Biometric Residence Permits) คืออะไร?

น้องๆ ที่เคยทำวีซ่านักเรียนอังกฤษ คงเคยเห็นข้อความให้ไปรับ BRP เมื่อเดินทางไปถึงประเทศอังกฤษแล้ว แล้ว BRP คืออะไร? ต้องไปรับที่ไหน? ยังไง? ไปดูรายละเอียดกัน

เตรียมตัวยังไงก่อนไปอังกฤษในช่วง COVID-19

ใครมีแผนจะเดินทางเข้าอังกฤษในช่วงนี้ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง พี่ Great มีข้อมูลมาแนะนำค่ะ เข้ารับการตรวจเชื้อโคโรนาไวรัสไม่เกิน 3 วัน ก่อนเดินทางถึงอังกฤษ และมีผลตรวจเป็นลบ รวมทั้งผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วด้วย เอกสารรับรองผลการตรวจต้องเป็นฉบับจริงและเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่สามารถใช้เอกสารแปลได้ โดยต้องมีรายละเอียด ดังนี้ ชื่อที่ตรงกับหนังสือเดินทาง วันเกิดหรืออายุ ผลการตรวจ วันที่เก็บเชื้อ ชื่อผู้ตรวจหรือโรงพยาบาลและข้อมูลที่ติดต่อได้ วิธีการทดสอบหาเชื้อ หากไม่สามารถแสดงเอกสารรับรองผลการตรวจเชื้อโควิด อาจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ หรืออาจถูกปรับเป็นจำนวน 500 ปอนด์ ประเภทการตรวจเชื้อต้องเป็นวิธี Nucleic acid test (ซึ่งรวมถึงการทดสอบแบบ PRC และ LAMP) หรือวิธี antigen test เท่านั้น เมื่อเดินทางถึงประเทศอังกฤษแล้ว ต้องกักตัว (Self-quarantine) 10 วัน แต่ถ้าอยากใช้เวลากักตัวน้อยลง ต้องเข้ารับการตรวจเชื้อกับสถานพยาบาลเอกชนในวันที่ 2 และ 8 ของการกักตัว โดยน้องๆ ต้องจ่ายค่าตรวจเองหรือถ้าน้องๆต้องการจะตรวจเองก็สามารถทำได้โดยลงทะเบียนและชำระเงินผ่านทางเว็ปไซต์ด้านล่างนี้ก่อนเดินทางได้เลยค่ะ เค้าจะมีส่ง Covid test kits […]

ตม.อังกฤษประกาศ อนุญาตนักเรียนต่างชาติ ทำงานที่อังกฤษต่อได้อีก 2 ปีเต็ม!!

รู้ยัง? เรียนต่ออังกฤษจบแล้ว ทำงานFull-timeต่อได้อีกสองปีเต็มๆ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

VISA Preparation

วีซ่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกสิ่งหนึ่งในการไปเรียนดังนั้นถ้าเราไม่มีการเตรียมความพร้อมในการยื่นที่ถูกต้องและเหมาะสมน้องๆอาจจะถูกปฏิเสธ